هیچ وقت نبود...الانم نیست
جمعه 1 مرداد 139523:05


Image result for ‫عکس پروفایل تیکه دار‬‎

☜دلـــم گرفتــه
⇡ از دنیــا
⇡ از آدم هــا
⇡از خیــال هایی که خیــال مـانـد
⇡از رویـــاهـایی که به حقیقـــت نپیــوست
⇡ از آرزوهـــایی که بـَر بــاد رفــت
☜از خـــودم☞
← از حمـــاقت های ِ احمقـــ ـ ـــانه ام
←از اعتمــ ـادهایی که از دسـت رفــــــــت
←از " مـنی " که مُــرد
←از ایـن " مــنی " که بیهــوده نفـس می کشــد
←از زیستنــی که نمی خواهـَمـَش و از مرگــی که می خواهـَمـَش


Image result for ‫عکس پروفایل تیکه دار‬‎

▼▼▼خدایــا ...!▼▼

√مـن دیگــر بریـــده ام
√ کـــــــم آورده ام
√دیگـر نه حوصلــه ی دنیــایت را دارم
▼نه آدم هـــایت را
و▼ نه حتـی خــودم را ...
✘آدم گـریــز شــده ام
✘ گوشـــه نشیـن
☜این روزهــا دیگـر خـودم نیستــم...
دیگراز آن پسر زود باور چیـزی نمــانده است
☜دنیــایت سخـــت بـَر مـن بی وفـــایی کـرد..
☜از من ادمی ساخته
√ســــــَــــرد
تنها
√ و بـی احســــاس.....

Image result for ‫عکس پروفایل تیکه دار‬‎

سٌهــٌـمٌ مٌنٌ اٌزٌ دٌنٌیـٌـــ🌏ــــــاٌ

نٌـدٌاٌشٌتٌنٌ اٌسٌتــــٌــــــــ ...

تٌنٌهٌــــــا قٌـــ👣ــدٌمٌ زٌدٌنٌ دٌرٌ

پٌیٌاٌدٌهٌ رٌوٌهٌــــــاٌ

وٌ فٌکـٌــــ⏳ـرٌ کٌـرٌدٌنٌ بٌهٌ

کٌســٌـــیٌ کٌهٌ

هٌیـٌـــچٌ وٌقٌتـٌـــ نٌٌبــ📴ــوٌدٌ ...

Image result for ‫عکس پروفایل تیکه دار‬‎

(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)کد وبلاگ
دانلود آهنگ جدید

ابزار های عاشقانه برای وبلاگ

کد زیبا سازی لینک ها

http://cafe-webniaz.ir/abzar/mouse/cursor/28.gif

http://up.cafe-barani.ir/up/cafe-barani/gotoup/cod/cafe-barani.ir_gotoup.png

azseda.ir

کد های تغییر شکل عکس ها

کد پیغام خوش آمدگوییکد متحرک سازی عنوان وب